Khái niệm tổng quan về Social Listening

Với sự bùng nổ và phát triển của mạng xã hội (Social Media), ngày nay nó là thứ không thể thiếu trong đời sống của hầu hết mỗi con người….