Tại sao không nên dùng giả định để xác định insight khách hàng?

Trong quá trình xây dựng chiến lược tiếp thị và phát triển sản phẩm, việc hiểu rõ insight khách hàng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, một sai lầm…

6+ cách tìm insight khách hàng hiệu quả năm 2023

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để thành công trong kinh doanh là hiểu rõ khách hàng của bạn. Nắm bắt được cách tìm insight khách hàng không…

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng bạn cần biết

Hành vi khách hàng, trong tiếng anh gọi là “Consumer Behavior”, là một khía cạnh cực kỳ quan trọng mà các nhà tiếp thị cần tiến hành nghiên cứu kỹ…

Latest Posts