Dạy trẻ cách bảo vệ môi trường

Trẻ em là những người truyền cảm hứng và hy vọng cho tương lai. Để xây dựng một thế hệ con người có ý thức bảo vệ môi trường, việc…